ข่าวสารและกิจกรรม
24
ร่วมฟังบรรยาพิเศษ ฟรี!

กิจกรรมบรรยายพิเศษ สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 22  
ห้อง Silk 2 - 4 Hall 100 ไบเทค บางนา 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.00 น. 
สัมมนาการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ
โดย นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
ห้อง AMBER 1-2-3

10.30 – 12.00 น. 

10.30 – 12.00 น. 
สัมมนาหัวข้อ เคล็ดลับ: ไม่ป่วยง่าย ไม่ตายทรมาน
โดย ดร. นพ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ห้อง SILK 1

13.00 – 14.30 น. 

15.00 – 16.30 น. 

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.00 น. 
สัมมนาการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ
โดย นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ห้อง AMBER 1-2-3

10.00 – 12.00 น. 
สัมมนาหัวข้อ Smart Living
โดย นายปฐมพงศ์ วาระนุช ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนการฝึกอบรม 
บริษัท ไทยซีคอม จำกัด
ห้อง SILK 1

13.00 – 14.30 น. 

13.00 – 14.30 น. 

15.00 – 16.30 น. 

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
09.00 - 12.00 น. 
สัมมนาการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ
โดย นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
ห้อง AMBER 1-2-3

10.00 – 12.00 น. 
พิธีราลึกคุณ ดร เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์
และพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ ดร เทียม โชควัฒนา
ห้อง SILK 2-3

13.00 – 18.00 น. 
กรรมฐานกลางกรุง ครัง้ ที่ 18 ตอน ลิขิตชะตา
โดย อ.หมิง มณฑล สายทัศน์
ห้อง AMBER 1

สถานที่ : Bitec Bangna Silk 2 - 4
Upcoming Events
title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitatioullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Du

NO
YES
ตะกร้าสินค้า
ชื่อสินค้า
คะแนนต่อหน่วย
จำนวน
รวม
เลือกสินค้าเพิ่มเติม
ลบสินค้าออกจากตะกร้าทั้งหมด
อัพเดทตะกร้าสินค้า
รวมทั้งหมด
0 คะแนน
ยืนยันแลกคะแนน